Právní doložka

Provozovatel webových stránek:

Tyto webové stránky jsou provozovány společností r-vehicles.eu, s.r.o., IČO 07886489, se sídlem Československé armády 282/15, 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43351.

Kontakt: info@r-vehicles.eu

 

Autorská práva:

Veškeré materiály publikované na těchto webových stránkách, a to včetně jejich designu, veškerých textů, fotografií, grafických a audiovizuálních děl (videí), jakož i výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách (dále jen „autorská díla“), jsou chráněny autorskými právy společnosti r-vehicles.eu, s.r.o., IČO 07886489, se sídlem Československé armády 282/15, 500 03 Hradec Králové (popř. autorskými právy jednotlivých autorů těchto autorských děl). Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat výhradně společnost r-vehicles.eu, s.r.o. Bez předchozího písemného souhlasu a/nebo uzavření licenční smlouvy se společností r-vehicles.eu, s.r.o., je zakázáno zhotovování tiskových, elektronických a/nebo jiných rozmnoženin (kopírování), či jiné užití nebo zásah do těchto autorských děl. Upozorňujeme, že porušování autorských práv je průběžně monitorováno prostřednictvím specializovaných nástrojů na odhalování kopírování textů a obrázků z webových stránek. V případě, že bude zjištěno neoprávněné užití autorského díla, je společnost r-vehicles.eu, s.r.o. připravena právní cestou zajistit ochranu svých autorských práv a na viníkovi požadovat dle ustanovení § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vydání dvojnásobku běžné licenční odměny. Upozorňujeme, že neoprávněným užitím autorského díla může dojít i k naplnění skutkové podstaty trestného činu dle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě zájmu o užití některého z autorských děl zveřejněných na těchto webových stránkách nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: info@r-vehicles.eu

 

Ochrana osobních údajů:

Jako provozovatelé těchto webových stránek garantujeme ochranu osobních dat a údajů uživatelů. Přístup na tyto webové stránky či některé služby poskytované na těchto webových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Zavazujeme se tak s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány, a vždy tak, aby došlo k zamezení jakékoliv újmě subjektu těchto údajů. Uživatel s výše uvedeným postupem souhlasí, a to na dobu deseti let. Souhlas může být odvolán písemnou formou doručenou na adresu: info@r-vehicles.eu

 

Cookies:

Webové stránky využívají systém cookies. Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy těchto webových stránek může internetový prohlížeč automaticky uložit cookies do jeho počítače. Abychom rozuměli způsobu, jakým návštěvníci naše webové stránky obecně používají a abychom Vám mohli poskytnout optimální službu a individualizovaný obsah, je možné, že budeme shromažďovat údaje o způsobu, jakým tuto stránku využíváte. Cookies jsou soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na pevný disk počítače uživatele. Usnadňují jeho navigaci na stránkách a slouží také k vypracování statistik návštěvnosti stránek. Cookies v žádném případě neobsahují jmenovité informace o uživateli. Uživatel může použití souborů cookies zakázat také změnou parametrů nastavení ve svém internetovém prohlížeči.

 

Odpovědnost za uvedené údaje a použité informace:

Veškeré informace a údaje uvedené na těchto webových stránkách jsou pouze informativní a nezávazné. Vyhrazujeme si právo změny cen, výbav a technických dat zde popsaných u zobrazených modelů vozidel. Použité fotografie vozidel mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy, která není standardem pro vozidla v základním provedení. Vyhrazujeme si právo chyb zápisu a omylu.

 

Mimosoudní řešení sporů:

Na základě právních předpisů České republiky jsme povinni Vás informovat, že Evropská komise zřídila online platformu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, která se označuje jako ODR (Online Dispute Resolution Platform) a je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro Českou republiku je obecným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, když více informací naleznete na adrese: https://www.coi.cz/pro-podnikatele/informace-pro-prodejce-zbozi-a-sluzeb/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.